МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРИ

 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедри і дисципліни

Завідувач кафедри

Адреса та телефони

Акушерства і гінекології
– Акушерство
– Гінекологія
– Акушерство і гінекологія з клінічною психологією

   

 

Загальної хірургії
– Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
– Догляд за хворими (практика)
– Сестринська практика

   

Хірургії
– Хірургія
– Хірургія, дитяча хірургія
– Хірургія з дитячою хірургією та з онкологією
– Хірургія, дитяча хірургія з клінічною психологією

   

Інфекційних хвороб
– Інфекційні хвороби
– Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією
– Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та епідеміологією
– Клінічна паразитологія та тропічна медицина
– Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції

   

Неврології
– Неврологія

   

Нейрохірургії
– Нейрохірургія

   

Радіології та радіаційної медицини
– Радіологія
– Радіаційна медицина

   

Анатомії людини
– Анатомія людини

   

Патофізіології
– Патофізіологія

   

Педіатрії
– Пропедевтика педіатрії
– Догляд за хворими (практика)
– Педіатрія
– Сестринська практика

   

Судової медицини та медичного права
– Судова медицина;
– Судова-медицина (стоматологія)
– Медичне правознавство
– Фармацевтичне правознавство

   

Травматології та ортопедії
– Травматологія та ортопедія

   

Внутрішньої медицини
– Внутрішня медицина

   

Біоорганічної та біологічної хімії

   

Офтальмології
– Офтальмологiя

   

Патологічної анатомії
– Патоморфологія
– Секційний курс

   

Оториноларингології
– Оториноларингологiя

   

Пропедевтики внутрішньої медицини
– Пропедевтика внутрішньої медицини
– Догляд за хворими (практика)
– Сестринська практика

   

Урології
– Урологія
– Сексологія та сексопатологія

   

Дерматології та венерології
– Дерматологія, венерологія
– Маніпуляційна техніка
– Основи практичної косметології
– Ознайомча практика з практичної косметології

   

Анестезіології та інтенсивної терапії
– Анестезіологія та інтенсивна терапія
– Реаніматологія та анестезіологія, у т. ч. клінічна психологія

   

Гістології та ембріології
– Гістологія, цитологія та ембріологія

   

Гістології та ембріології
– Гістологія, цитологія та ембріологія

   

Дитячих інфекційних хвороб
– Педіатрія, дитячі інфекції
– Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

   

Онкології
– Онкологія
– Онкологія з клінічною психологією
– Хірургія з дитячою хірургією та з онкологією

   

Внутрішньої медицини
– Внутрішня медицина
– Фармакотерапія
– Клінічна косметодологія

   

Фтизіатрії та пульмонології
– Фтизіатрія
– Фтизіатрія та пульмонологія
– Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією

   

Гігієни та екології
– Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
– Охорона праці в галузі
– Професійні хвороби
– Гігієна та екологія
– Гігієна праці
– Медицина надзвичайних ситуацій
– Гігієна харчування

   

 Епідеміології
– Епідеміологія
– Основи біоетики та біобезпеки
– Епідеміологія, у т. ч. епідеміологія надзвичайних ситуацій

   

Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
– Клінічна імунологія та алергологія
– Медична генетика

   

Мікробіології, вірусології та імунології
– Мікробіологія, вірусологія та імунологія
– Мікробіологія з основами імунології

   
 Соціальної медицини та громадського здоров’я
– Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я (у т.ч. біостатистика)
– Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я
– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я та біостатистика
   

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедри і дисципліни
Завідувач кафедри Адреса та телефони
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань.
– Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
– Профілактика стоматологічних захворювань
– Дитяча терапевтична стоматологія
– Основи стоматології
   
Іноземних мов
– Іноземна мова
– Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   
Фізичної реабілітації та спортивної медицини
– Фізична реабілітація, спортивна медицина
   
Ортопедичної стоматології
– Ортопедична стоматологія
– Ортопедична стоматологія, у т. ч. імплантологія
   
Ортодонтiї та пропедевтики ортопедичної стоматології
– Ортодонтія
– Пропедевтика ортопедичної стоматології
   
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету
– Догляд за хворими
– Пропедевтика внутрішньої медицини
– Внутрішня медицина
– Екстрена і невідкладна медична допомога
   
Терапевтичної стоматології
– Пропедевтика терапевтичної стоматології
– Терапевтична стоматологія
– Основи стоматології
   
Хірургії стоматологічного факультету
– Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
– Хірургія
– Хірургічні хвороби, у т. ч. хірургія надзвичайних ситуацій
   
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
– Хірургічна стоматологія
– Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія
– Основи стоматології
   
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку
– Дитяча хірургічна стоматологія
   

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

03115, м.Київ, проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 121-Г

Ідентифікаційний код: 41389283

Телефони: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

THE PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

INTERNATIONAL MEDICAL 
UNIVERSITY

03115, Kyiv, Peremogy avenue, 121g

Identification code: 41389283

Phones: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

© 2019 ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"